ENERJİ

Yakıt İşleme

Turbotect yakıt katkı maddeleri, ham ve ağır yakıtların yakılması esnasında oluşan vanadyum ve sodyum sülfatların türbin bıçaklarının korozyonunu azaltmak üzere formüle edilmiştir. 15 farklı katkı maddesinin formülasyonundan biri olan TurbotectTM 131, vanadyum ile tepkimeye girerek zor eriyen çeşitli magnezyum vanadyumların oluşması için yakıtın içine magnezyum sokarak, erime noktası düşük olan vanadatların sebep olduğu korozyonu engeller.

Duman ve Partikül Emisyonları

Turbotect, tam yanmayı sağlayan katkı maddeleri ile gaz türbinlerindeki partikül emisyonunu azaltmaktadır. TurbotectTM 703, düşük kükürt gibi vanadyum içeren yakıt artıkların yakılması esnasında meydana gelen yüksek sıcaklık korozyonunu engellemek ve partikülleri azaltmak için formüle edilmiş bir kombine yakıttır.

Emisyon Çözücüler

Turbotect, ham petrol ve yüksek yoğunluklu gaz türbin ağır metalleri gibi ağır yakıtların yağ/su ayrımının santrifüjlü ve elektrostatik işlemlerle daha iyi yapılması için özel “tuz giderme” (tuzsuzlaştırma) yolları sunar.

Kayganlık Artırıcı

Nafta, gaz kondensatları ve gazyağı içeren düşük kayganlıklı yakıtların yakılması gibi gaz türbin uygulamaları için kayganlık arttırıcı yakıt katkı maddeleri sunar.

TurbotectTM ER-517’in yanı sıra zararlı nafta ve gaz kondensatlarındaki korozyonu kontrol etmek için sunulmuş olan TurbotectTM ER-517N, özellikle yakıt pompası ve akış bölücüler gibi kritik motor bileşenlerindeki düşük kayganlıktan kaynaklanan potansiyel yıpranma sorunlarını azaltıp, çalışma ve bakım sorunlarını gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Her iki katkı maddesi de metal yüzeylere tutunma yöntemiyle, ince yağ filmi yaratırlar.

Suyun Yakıttan Ayrılması

Damıtılmış yakıt tanklarında, nakliye sırasında deniz suyu bulaşması ya da mevsimsel sıcaklık değişimi gibi faktörlerle meydana gelmiş olan emülsiyon halinde su bulunabilir. TurbotectTM EP-390, ayrılma oranını artırarak dinlenme süresini (tortunun çökmesi için geçen süreyi) azaltır.

Yakıt yağ içinde su birikirse, tankta iç korozyon ve biyolojik çamurlar meydana gelebilir ve bunlar da filtre ve pompalarda akıntı yönünde tıkanıklıklar oluşturabilir. TurbotectTM ER-302, su ayrımı esnasında biyolojik çamurun oluşmasını erken evrelerde engellemek için en sorunlu mikroorganizmaları öldürür.

Kompresör Temizleme Sistemleri

TurbotectTM PSA kompresör temizleme sistemi, online ve offline yıkama sağlayan, büyük ve küçük gaz türbinleri için paslanmaz çelikten imal edilmiş olan düşük profilli bir nozül ve sıvı hazırlama kızağından oluşan sistemlerdir. Düşük debilerde ve düşük basınçta çalışır. Bunun yanı sıra Turbotect bu alanda danışma hizmeti de sağlamaktadır.

Kompresör Yıkama

Turbotect, online ve offline yıkamalarda kullanılmak üzere, solvent bazlı ve suda çözünebilir temizleme maddeleri sunar.

TurbotectTM 927, on-line ve off-line yıkamalarda kullanılan ve özellikle organik kir, yağlı artık ve benzerleri ile suda çözünebilir kirleri gideren geleneksel bir solvent bazlı deterjandır. Online yıkamada ürün tükenir fakat offline temizlemede kullanıldığında yağ kısmı sudan ayrılmalı ve atık yağ olarak bertaraf edilmelidir.

TurbotectTM 950, online ve offline temizlemelerde kullanılan su bazlı bir kompresör temizleyicidir. Kompresör bıçaklarında en sık karşılaşılan artıkların ortadan kaldırılması için kullanılan, inorganik yüzey aktif maddeler ile emülsiyonlaştırıcıların bir karışımıdır. Online yıkama sırasında tamamen tükenir.

TurbotectTM 2020, online ve offline temizlemelerde kullanılan ve solvent bazlı temizleyicilerinkine benzer performanslar ortaya koyan, güçlü bir su bazlı kompresör temizleyicidir. Ürün, günümüz gaz türbinlerinde, özellikle endüstri ve kent bölgelerinde bulunan ve çeşitli tuzların endüstriyel kirleticiler ve araç egzozlarıyla karışmasıyla meydana gelen kirlenme türleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Buzlanma Önleyici Koruma

TurbotectTM ARF-301, düşük ortam sıcaklıklarında yapılan online ve offline temizlemelerde kullanılan bir antifriz (donma noktası düşürücü) ve durulama çözümüdür. +100C’nin altında yapılan offline temizlemelerde ve daha düşük sıcaklıklarda yapılan offline temizlemelerde, yıkamalar esnasında kompresör buzlanmasına maruz kalan kurulumlarda kullanılır. ARF-301, yüksek nemlilik ve düşük kış sıcaklıklarının iç buzlanmaya sebep olduğu bölgelerde, Turbotect’in 927, 950 ve 2020 modelleriyle birlikte kullanılabilir.

Danışma Hizmetleri

Turbotect, gaz türbin teknolojisinin metalürjik yönleri ile ilgili olarak, tahribatlı ve tahribatsız deneyler ile bileşen hata analizleri dahil olmak üzere birçok danışma hizmeti ve yerinde eğitim sunmaktadır. Bu hizmetler, bileşen yaşam çevrimi ve malzeme seçimiyle ilgili çeşitli faktörleri değerlendirerek, elektrik santrali operatörlerinin, operasyon ve bakım masraflarını en aza indirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.